Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Mededeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente Ommen:

Afgelopen week heeft de Nashville-verklaring in de media veel aandacht gekregen.
Als hervormde gemeente Ommen proberen we respectvol met elkaar om te gaan, wie we ook zijn, hoe we ook denken.
Iedereen is welkom in onze gemeente.
We geloven in de onvoorwaardelijke liefde van God die uitgaat naar iedereen.
Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters