Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen blij met gift.

Het bedrag van €1573 is door de leden van de interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen overhandigd aan de penningmeester Arnold Vos.

In de Stille Week, is er in de vieringen in vier kerken van Ommen gecollecteerd voor Stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen.
Thema van dit jaar was ‘onvoorwaardelijke liefde’, wat prachtig aansloot bij het doel van de collecte, namelijk stichting Steunfonds Vluchtelingen Ommen.

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Ommen. De laatste jaren staat het financieel ondersteunen bij de gezinshereniging centraal: een financiële bijdrage wordt gedeeltelijk gegeven als gift en voor de rest als lening verstrekt.
Het bedrag van €1573 is door de leden van de interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen overhandigd aan de penningmeester Arnold Vos. Vos gaf namens de stichting aan erg blij te zijn met dit bedrag, daardoor is het weer mogelijk gezinnen bij elkaar te brengen.
We willen ook iedereen bedanken die er voor gezorgd hebben, dat we de Veertig dagen en Stille week op een indrukwekkende wijze hebben kunnen beleven. Heel fijn dat het met elkaar kan.
Namens de werkgroep Rondom Pasen,
Syds Kloosterman

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters