Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

ZWO enquete resultaten

Begin februari heeft de ZWO-commissie een enquête gehouden in de PKN gemeente Ommen. Deze enquête is meegestuurd met Kerkvensters en kon ingeleverd worden in een van de kerken of bij een lid van de ZWO-commissie. Hiermee is het grootste deel van de gemeenteleden bereikt. U kunt het volledige resultaat kunt u hier inzien.

Het doel van de enquête was dat we als commissie graag willen weten wat er in de gemeente leeft als het gaat over Zending en Werelddiaconaat. Hiermee kunnen we dan ons voordeel mee doen om activiteiten en projecten op af te stemmen. Van de ca. 1700 uitgegeven exemplaren zijn er 46 stuks retour gekomen, een kleine 3%. Op de vraag “Wat verstaat u onder Zending en Werelddiaconaat” zijn verschillende reacties gekomen welke samengevat kunnen worden met: het Evangelie brengen en de daad bij het woord voegen. Om betrokkenheid te stimuleren is verslaggeving in Kerkvensters bovenaan geëindigd gevolgd door in de dienst speciaal aandacht te geven aan ZWO. Giften aan Kerk in Actie en aan andere bekende organisaties geeft een vertrouwd gevoel en ook kleine organisatie steunen staat hoog genoteerd. Te steunen projecten moeten wel relatie hebben met een christelijke organisatie.
Dit is kort samengevat het resultaat van de enquête. U kunt het volledige resultaat kunt u hier inzien. Ligt bij de ZWO-commissie een schone taak om meer bekendheid te geven aan Zending en Werelddiaconaat en om betrokkenheid te stimuleren in de gemeente.

Hartelijke groet, ZWO-commissie PKN-Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters