Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

“Kerken - open" tijdens de Bissinghdagen

Elke woensdag tussen11.00 uur en 16.00 uur was de Hervormde Kerk gedurende vijf weken open. Ook de Rooms Katholieke kerk had haar deuren open op de dagen dat de rommelmarkt plaatsvond.


Bergboeren Mepal

Dit jaar had de organisatie gekozen voor het thema “Levend Water”. Het Werelddiaconaat ondersteunt een project in Nepal ter verbetering van voedselproductie in afgelegen bergdorpen in Nepal. Voor dit project stond een collectebus bij één van de kerkdeuren en werden de bezoekers via de beamer geïnformeerd over dit project. De opbrengst was € 108,11

Om 12.00 uur vonden de Ontmoetingsdiensten plaats in de Hervormde Kerk; vijf voorgangers van de deelnemende kerken verzorgden deze diensten. Na de dienst werd een kopje koffie gedronken met de bezoekers.

Hv kerk ommenOok organisten van diverse huize begeleiden de gemeentezang. Voorafgaande aan de diensten verzorgen zij een orgelconcert. ’s Middags kon men genieten van concerten die verzorgd werden door musici; te beluisteren viel muziek gespeeld door een klarinetten-duo, organisten en een duo dat een saxofoon en orgel bespeelde.

 

 

 Traditiegetrouw was een informatietafel van het Nederlands Bijbel Genootschap aanwezig.

Er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken en om foto’s te bekijken van doopvonten en doopjurken.
doopjurkenDoopjurken die door gemeenteleden ter beschikking waren gesteld, waren te bewonderen.

 
De organisatie bedankt alle vrijwilligers, de musici, de predikanten, de gemeenteleden die de doopjurken ter beschikking stelden, de kosters en leden van het beamerteam van harte voor hun medewerking!

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters